Mužská konferencia SKALA 2020

Mužská konferencia Skala 2020

Posledné dva dni mesiaca február patrili Godzone mužskej konferencii Skala. V krátkosti hodnotím konferenciu ako veľmi prínosnú a som rozhodnutý ísť aj na ďalší ročník.