WordPress – Otázky a odpovede

Ako zmeniť stav objednávky pri dobierke?

Problém:

Pri platbe na dobierku sa stav objednávky vo WooCommerce nastaví na „Spracováva sa“. Chceme však aby bol pri dobierke iný východiskový stav, napr. „Čaká na platbu“.

Riešenie:

Zmeniť východiskový stav pri akomkoľvek type platby vieme prostredníctvom nasledovného filtra, ktorý stači pridať napr. na koniec súboru functions.php, nachádzajúceho sa v priečinku vašej témy.

/*
* Nastavenie statusu "Čaká na platbu" ak je metóda dobierka
*/
function mpod_change_cod_payment_order_status( $order_status, $order ) {
    return 'on-hold';
}
add_filter( 'woocommerce_cod_process_payment_order_status', 'mpod_change_cod_payment_order_status', 10, 2 );

Ako preložiť nainštalovaný plugin?

Problém:

Na váš web ste si práve nainštalovali plugin, ktorý nemá slovenský preklad. Ako preložiť jednotlivé anglické frázičky?

Riešenie:

Jednoduché riešenie, je nainštalovať ďalší plugin „Loco Translate“ a vytvoriť preklad v ňom.
Lepšie riešenie je stiahnuť si aplikáciu POEdit, vytvoriť v nej preklad súboru .pot (ktorý nájdete v adresári pluginu pod languages/) a následne vytvorené .po a .mo súbory vložíte do wp-content/languages/plugins/. Takýmto spôsobom zabránite, aby boli vaše preklady prepísané aktualizáciou pluginu. Navyše, vyhnete sa zbytočnej inštalácii ďalšieho prekladacieho pluginu.

Nezaplatená objednávka zrušená – vypršal časový limit. Stav objednávky zmenený z Prijatá na Zrušená.

Problém:

Zákazník si vyberie platbu na dobierku a dokončí objednávku. Objednávka sa vám zobrazí v administrácii, všetko OK, no za nejaký čas sa stav objednávky zmení na „zrušená“

Riešenie:

Toto nie je chyba, ale štandardné správanie WordPressu ak máte povolené riadenie skladových zásob.

WooCommerce -> Nastavenia -> Produkty -> Sklad

Ak nastavíme „Držať sklad (v minútach)“ na prázdnu hodnotu, objednávky sa už ďalej rušiť nebudú.