Matematika

Krásy matematiky – Percentuálna zmena hodnoty

Vypočítať percentuálnu zmenu hodnoty je predsa ľahké.

Krásy matematiky – Počet deliteľov čísla

Pri riešení programátorských úloh portálu Codility, som narazil na zadanie nájsť počet deliteľov ľubovoľného čísla. Úroveň úlohy bola „painless“ – bez bolesti. V skutočnosti to však celkom zabolelo.