Užitočné príkazy

Užitočné príkazy
Užitočné príkazy

Príkazový riadok dokáže poriadne uľahčíť prácu. Rozhodol som sa preto príkazy, ktoré často používam, zachytiť v jednom článku.

Článok sa bude časom aktualizovať.

  1. Hľadanie textu
  2. Odstránenie súboru / priečinka
  3. Spojenie súborov do jedného
  4. Ukončenie/štart procesu
  5. Veľkosť priečinka
  6. Zip/UnZip súborov
  7. Zoradenie súborov podľa veľkosti
  8. Zoradenie súborov podľa dátumu poslednej úpravy

Hľadanie textu

Rekurzívne hľadanie textu v súboroch.
Prepínač „-r“ znamená rekurziu, „-l“ vypíše iba názvy súborov, nie ich obsah.

Linux:

grep -r -l 'woocommerce-Reviews-title' 

Odstránenie súboru / priečinka

Odstránenie jedného súboru.

Linux:

rm filename

Odstránenie súborov a podpriečinkov nachádzajúcich sa v priečinku.

Linux:

rm -rf /path/to/directory

Spojenie súborov do jedného

Export MySQL databázy po tabuľkách môže spôsobiť vrásky na čele, ak súbory máte po jednom nahrávať na web cez PHPMyAdmin. Hľa, riešenie:

Linux:

cat *.sql  > all_files.sql

Windows:

copy /b *.sql all_files.sql

Ukončenie/štart procesu

Ukončenie procesu, napríklad „explorer.exe“, ak neviete pracovať s oknami vo Windowse:

taskkill /f /im explorer.exe

A jeho opätovné naštartovanie:

start explorer.exe

Veľkosť priečinka

Príkaz zobrazí veľkosť priečinka spolu s jeho podadresármi a súbormi.

Linux:

du -h /path/to/folder

Zip/UnZip súborov

Nahrávať na hosting tisícky súborov vs. 1 je poriadny rozdiel. Podobne je to aj so sťahovaním.

Linux:

zip -r filename.zip /path/to/folder

//zip viacerých súborov naraz
zip -r wp.zip wp-content wp-admin wp-includes

unzip filename.zip

Zoradenie súborov podľa veľkosti

Chcete vedieť, ktoré súbory Vám zaberajú najviac miesta na hostingu/disku?

Linux:

du -hs * | sort -h

Zoradenie súborov podľa dátumu poslednej úpravy

Tento príkaz Vám pomôže zistiť, ktoré súbory boli vytvorené/upravené za posledných X dní. Využitie nájdete napr. pri analýze hacknutého WordPressu.

Parameter -mtime uvádza koľko dní má príkaz brať v úvahu. Napr. 7 = posledný týždeň.

Linux:

find -type f -mtime -7 printf "%p %Tc\n"
|IT

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *