Moderný farský web

Každá živá farnosť potrebuje priestor, kde môže zdielať svoje novinky, dávať do pozornosti konajúce sa udalosti či prezentovať svoju činnosť a v nej pôsobiace spoločenstvá.