Spolupráca s Scio.cz

V rámci spolupráce so scio.cz vznikol nový WordPress multisite portál sciolink.cz. Pre prezentačné stránky s multi-jazykovou podporou je WP multisite ideálne riešenie.