Poste restante

V príprave nový plugin, ktorý umožní službu „Poste restante“ pre listové zasielky.